poniedziałek, 04 marca 2024r.

Znęcanie psychiczne – jak się bronić przed atakami napastnika?

photo 1575505586569 646b2ca898fcixlibrb 1.2.1q80fmjpgcropentropycstinysrgbw1080fitmaxixideyJhcHBfaWQiOjE0MDU1N30

Każdy z nas powinien czuć się bezpiecznie i mieć takie same prawa. Niestety zdarza się, że ten przepis jest łamany. Przemoc psychiczna szczególnie często przewija się w mediach, znacznie mniejszą uwagę przykłada się jednak do znęcania psychicznego, które również stanowi poważne przestępstwo.

Czym jest znęcanie się psychiczne?

Każdy z nas wie, na czym polega fizyczne znęcanie się nad swoją ofiarą. To wszelkie czynności, które są skierowane bezpośrednio wobec ofiary i mają przynieść cielesny ból. Polskie prawo wyróżnia również formy znęcania psychicznego, które tak samo są karalne. Ten typ przestępstwa jest znacznie trudniejszy do wykrycia, ponieważ poszkodowany często boi się do tego przyznać, lub żyje w przekonaniu, że kiedyś będzie lepiej.

Jeśli mamy do czynienia z sytuacją, gdy ktoś poniża, wyśmiewa lub nagabuje na drugą osobę i robi to regularnie, powinniśmy zawiadomić doświadczonego adwokata z Myszkowa. Do przemocy psychicznej zalicza się także szantaż emocjonalny, upokarzanie ofiary czy ośmieszanie jej na forum publicznym. Należy podkreślić, że kwestia znęcania psychicznego jest bardzo delikatna i żeby uznać to za przestępstwo, trzeba przedstawić dowody potwierdzające długotrwałe znęcanie się nad osobą poszkodowaną.

W jaki sposób zgłosić takie przestępstwo?

Nie zawsze ofiara znajduje tyle siły, by zgłosić się na policję, dlatego najlepiej skontaktować się z profesjonalną kancelarią adwokacką. Można również skorzystać z telefonu zaufania lub zadzwonić na tzw. Niebieską linię. To specjalna poradnia telefoniczna, która udziela wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie.

Często zdarza się, że przemoc psychiczna skierowana jest wobec bliskich, przez co ofierze znacznie trudniej jest pokonać strach i zgłosić się po pomoc. Dlatego nie powinniśmy bagatelizować sygnałów, które możemy dostawać od bliskich. Jako świadkowie przemocy, również możemy odpowiednio zareagować i w przypadku poważnego zagrożenia zdrowia lub życia zgłosić swoje obawy na posterunku policji.

Za takie przewinienie grozi kara

Zgodnie z artykułem 207 Kodeksu karnego każdy, kto znęca się fizycznie lub psychiczne nad osobą najbliższą, lub inną osobą podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Długość kary wyznaczana jest po przeprowadzonym procesie i zależy głównie od zastosowanych przez napastnika metod znęcania się oraz uszczerbku na zdrowiu ofiary, która była świadkiem przestępstwa.

Przepis zastrzega również możliwość wymierzenia kary do 10 lat pozbawienia wolności wobec napastnika, który wykazał się szczególnym okrucieństwem. Mowa tu o skrajnych przypadkach przemocy psychicznej, których skutkiem jest depresja, obłęd lub próba samobójcza osoby poszkodowanej. W takim wypadku sędzia może skorzystać z najwyższego wymiaru kary.

Może spodobać Ci się również:

unnamed file 2

Wypowiedzenie umowy o pracę według niemieckich przepisów prawa pracy

1 czerwca 2021

Wypowiedzenie umowy o pracę jest częste w dzisiejszych czasach, gdyż wiele osób pracując na swój zawodowy sukces łączy się tylko z jedną firmą. Przeważnie, zanim zdolny człowiek znajdzie swoje miejsce…

Czytaj więcej

Biznes

Lifestyle

Porady